เครื่องสไลด์เนื้อ

เครื่องสไลด์ออโต้ เครื่องสไลด์เนื้อแข็ง

รุ่น NF-385KN

ยี่ห้อ Nantsune ประเทศญี่ปุ่น รุ่นตั้งพื้น

Frozen Meat Slicer