เครื่องบดเนื้ออิตาลี เครื่องบดหมู

เครื่องบดพริกแกง

Trespade Meat Grinder

รุ่น TC32