เครื่องผสมหมู เครื่องผสมปลา

เครื่องผสมไก่ รุ่น 90 กิโลกรัม

Meat Mixer