เครื่องบดเนื้อ

Savioli Meat Grinder

รุ่น  32 Classic