เครื่องบด32

Savioli Meat Grinder

รุ่น  32 Classic