เครื่องทำแฮมเบอร์เกอร์ เครื่องทำเบอร์เกอร์

เครื่องทำคุกกี้

Formatic Machine

ยี่ห้อ Deighton รุ่น  R2200