เครื่องหั่นขิง ซอยขิง

หั่นเผือก หั่นขา หั่นมัน

GINGER SLICER