เครื่องแกะกลีบกระเทียม

เครื่องตีให้กระเทียมเป็นกลีบ

Garlic Seperator