ตู้นึ่งซาลาเปา ตู้ซาลาเปา

ตู้อุ่นขนมจีบ ติ่มซำ

Food Display Warmer