ส่วนผสมอาหาร : Food Ingredients

วัตถุเจือปนอาหาร : Food Additives

มิกซ์ฟอสเฟตMixed Phosphates
ฟอสเฟสสำหรับอีมัลชั่น
ฟอสเฟตสำหรับแฮม
ผงเพรก (เกลือไนไตร้)Sodium Nitrite
โซเดียม อิริธอเบต Sodium Erythorbate
มอลโตเด็กตริน (เพิ่มความหนืด, เพิ่มเนื้ออาหาร, ตรึงกลิ่มไว้)Maltodextrin
ไนไตรต์เข้มข้นNitrites

เครื่องปรุงรส, เครื่องเทศ

Seasonings and Spices

โบโลนญ่ามิกซ์Bologna mixed
แฮม ไส้กรอกHam Sausage
บราทเวริสต์ (ไส้กรอกขาว หรือ ไส้กรอกย่าง)Bratwurst
แฟรงค์เฟอร์เตอร์Frankfurter
ไนไตรต์เข้มข้นRaw Ham (Farmer Ham)
Biobak PlusBiobak Plus