เครื่องสไลด์แซลมอน เครื่องสไลด์เฉียง

High Speed Salmon Slicer

รุ่น NHS-200