เครื่องลอกหนังปลา เครื่องลอกหนังปลาหมึก

Fish Squid Skinner

ยี่ห้อ Cretel รุ่น 460