หม้อต้มไฟฟ้า หม้อต้มอัตโนมัติ

หม้อต้มลูกชิ้น หม้อต้มหมูยอ

หม้อต้มไส้กรอก

Electric Cookers/ Kettles

รุ่น 250 ลิตร