เครื่องสับผสมเนื้อ เครื่องสับผสมลูกชิ้น

Scharfen Cutter Mixer

รุ่น TC-11