เครื่องสับผสมลูกชิ้น เครื่องสับผสมเนื้อ

Talsa Cutter Mixer

Talsa  รุ่น K-80