เครื่องสับผสมอาหาร เครื่องปั่นพริก

เครื่องบดพริก เครื่องสับกระเทียม

เครื่องสับหมู เครื่องปั่นพริกแกง

DITO SAMAรุ่น Dito K55