เครื่องสับผสมอาหาร เครื่องสับพริก

สับกระเทียม สับพริกแกง เครื่องปั่นซอส

DITO SAMAรุ่น Dito K55