เครื่องสับผสมเนื้อ เครื่องตีลูกชิ้น

เครื่องตีหมูเด้ง เครื่องตีไส้กรอก

Talsa Cutter Mixer

 รุ่น K-30