เครื่องนวดผสมแป้ง

Spiral Mixer

เครื่องรีดแป้งพาย & เครื่องพิมพ์แป้ง

 Dough Sheeter & Vertical Moulder

เตาอบขนมปัง

 Electric Oven Series

ตู้หมักแป้ง

Electric Prover