ใบมีดเครื่องบด ใบมีดบดหมู ใบมีดบดเนื้อ #32

Stainless Steel Knife for #32 Mincer