เลื่อยคันธนู เลื่อยคันธนูเยอรมัน

Bow Saw ยี่ห้อ F.Dick