เครื่องเลื่อยเนื้อ

Torrey Band Saw

รุ่น ST-295AI