Splitting Saw, Electrically

 เครื่องผ่าซากไฟฟ้า

  • เครื่องเลื่อยผ่าซากไฟฟ้า ใช้สำหรับผ่าซากในโรงฆ่าสัตว์
  • เครื่องเลื่อยผ่าซากไฟฟ้า นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม
  • จัดส่งติดตั้งทั่วประเทศ