เครื่องอัดไส้กรอกไฟฟ้า เครื่องอัดหมูยอไฟฟ้า

เครื่องอัดแหนมไฟฟ้า

Electric Sausage stuffer

รุ่น 15 ลิตร