เครื่องอัดบล็อคเนื้อ

เครื่องอัดแท่งเนื้อ

เครื่องอัดเนื้อเป็นแท่ง