เครื่องห่อถาดอาหาร เครื่องห่อฟิล์มอาหาร

Food Wrapping Machine Model.HW-450