เครื่องรัดแหนม เครื่องรัดหมูยอ เครื่องคลิปแหนม

เครื่องคลิปลวดแหนม เครื่องคลิปลวดหมูยอ

ยี่ห้อ International Clip รุ่น 18/15