เครื่องรัดปากถุง เครื่องคลิปลวดแหนม

ยี่ห้อ แม็ค Max Packner HR-PS II