เครื่องรัดปากถุง มือโยก

เครื่องคลิปปากถุง เครื่องรัดลวด

เครื่องรัดปากถุง เครื่องรัดแหนม

เครื่องรัดถุงลูกชิ้น ยี่ห้อ MAX รุ่น HR-PS