เครื่องบดเนื้อแช่แข็ง

เครื่องบดหมูแช่แข็ง #32 รุ่นตั้งพื้น

Frozen Meat Grinder DM-32P