เครื่องซีลถุง ปิดถุงรุ่นมือกด

Sealing Machine

รุ่น PCS-300