สไลด์แฮมอัตโนมัติ เครื่องสไลด์เนื้อแช่เย็น

Instanteneous Meat Slicer

ยี่ห้อ NANTSUNE รุ่น HS-360