เครื่องสไลด์ปลาแซลมอน เครื่องสไลด์เนื้อเฉียง

 ปรับองศาสไลด์เอียงได้

Nantsune รุ่น NYL-160GS

Angle High Speed Slicer