เครื่องสับผสมเนื้อ เครื่องสับผสมลูกชิ้น

สับแหนม สับหมูยอ หมูเด้ง ไส้กรอก

Cutter Mixer

Talsa  รุ่น K-50