เครื่องสับผสมเนื้อ

สับแหนม สับหมูยอ หมูเด้ง ไส้กรอก

Talsa Cutter Mixer

Talsa  รุ่น K-50