มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick Premier Plus

(10″ INCH) No. 8145326