มีดเชฟ มีดเยอรมัน มีดหั่นเนื้อ

F.Dick Butcher Knife

(8″ inch) No. 8234821