มีดลอกหนัง มีดตัดแต่งเนื้อ มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick Skinning, sticking and butcher knives

( 6 ” inch) No. 8200615