มีดตัดแต่งเนื้อ มีดเลาะกระดูก

มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick Flexible Boning Knife

(6″ inch) No. 8298015