มีดตัดแต่งเนื้อ มีดเลาะกระดูก

มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick Boning Knife (11cm.) No. No.82990130