ตู้นึ่งไฟฟ้า 12 ถาด

ตู้นึ่งอาหาร ตู้นึ่งข้าว

Electric Steamer 12 Trays