สินค้า

เครื่องฉีดน้ำเกลือ รุ่น 10 เข็ม
Injector
ยี่ห้อ Pokomat P-10

The Pökomat P 10/280 is equipped with all the features of tried and tested Pökomat range. The complete drive unit and the gearbox are located above the injection level ensuring a high level of safety and protection against corrosion.
Any service or maintenance requirement is easier with this construction. There is space for different pump systems to be provided under the conveyor.
The exact coordination of pump, valve and needle control allows an injection rate adjustment of 5% till the required injection level has been reached.
This Pökomat is very compact and needs only minimal floor space to operate efficiently.
Designed for butcher shops and meat processing plants.

Specifications
Model: P10/280 SI         Pump: Impeller
Model: P10/280 SL        Pump: Inox

 • Height: 1800 mm
 • Length: 1200 mm
 • Width: 450 mm
 • Passage height: 180 mm
 • Passage width: 280 mm
 • Power: 0.75 kW
 • Brine pressure: 3 bar
 • Strokes per minute: 44 1/min
 • Conveyor belt advance: 17 mm, 23 mm
 • Number of needles: 10 pcs
 • Voltage: 400 V, 50Hz, 3Ph
 • Conveyor belt: Grid belt
 • Material: Stainless steel and food-suited plastics
 • รุ่น / Mode
 • ขนาดเครื่อง / Dimension
 • มอเตอร์ / Power
 • ความกว้างของช่องสายพาน / Passage width
 • ความสูงของช่องสายพาน / Pass through height
 • ไฟฟ้า / Electricity
 • จำนวนเข็ม / needle
 • สายพาน / Conveyor Belt
 • P10 / 280
 • 1800 x 1200 x 450 mm (สูงxยาวxกว้าง)
 • 0.75 kW.
 • 280 mm.
 • 180 mm.
 • 380/50/3 ph
 • 10 items
 • plastic panel belt