สินค้า

Grinder

เครื่องบดเนื้อ

เครื่องบดเนื้อ บดหมู (Meat Grinder/ Meat Mincer) เหมาะสำหรับบดเนื้อ บดหมู มีทั้งรุ่นตั้งโต๊ะ และรุ่นตั้งพื้น

 Grinder

เครื่องบดเนื้อ รุ่นตั้งโต๊ะ