เครื่องแพ็คสุญญากาศ ปิดถุง ซีลถุง

Vacuum Packing

เครื่องแพ็คสุญญากาศ / แพ็คถุง/ เครื่อซีลถุง ใช้การปิดถุงด้วยสุญญากาศ

   • ช่วยในการคงความสดของอาหาร
   • ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานยิ่งขึ้น
   • สามารถแพ็คสินค้าได้หลากหลาย เช่น เนื้อสด อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป ใบชา สมุนไพร ถั่ว ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถแพ็คสินค้าที่เป็นอะไหล่ หรือ Hardware อื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องแพ็คสุญญากาศ

   • เพื่อการถนอมอาหาร เก็บรัษาอาหารไว้ได้นานขึ้น
   • ป้องกันการเสียจากจุลินทรีย์ และแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน
   • สามารถขนส่งอาหารไปได้ตามสาขาต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น
   • ป้องกันความชื้น และอากาศเข้าไปในอาหาร