อุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์

Slaughter House

Combined Scalding and Dehairing Machine

 เครื่องลวกน้ำร้อน ถอนขน