Injector เครื่องฉีดน้ำเกลือ

การฉีดน้ำเกลือในหมู ไก่ เพื่อเพิ่มน้ำหนักสินค้า

หรือสำหรับการฉีดน้ำเกลือในการหมักแฮม เบคอน

Injector เครื่องฉีดน้ำเกลือ รุ่นตั้งโต๊ะ