เครื่องบดโครงไก่แบบหยาบ

เครื่องบดโครงไก่
เครื่องบดโครงไก่

เครื่องบดโครงไก่

  • มอเตอร์ 7.5 -11 แรงม้า
  • ไฟฟ้า 380/50/3
  • โครงสร้างทำจากสแตนเลส
  • ผลิตในไต้หวัน
 • Principle: This kind of machine through rolling screw elbow the raw materials in hopper to pre-hand cut hole board, and then cut up the raw materials through cut action between rolling cut edge and eyelet edge in hole board, at the same time, under the extrusion pressure of screw, discharge the materials out of the machine continuously.
 • According materiel characters and processing request, this kind of machine can be collocated different cutter and hole board, process different sizes grain to meet craftwork needs of next working procedure.
 • Characteristic: It is made of high quality stainless steel, Can been assembled and disassembled in a convenient way, and easy to clean, accord with food sanitation request.
 • Use for: diversified froze meat, fresh meat, skin of animals, chickens, duck bone, fish, fruits, vegetables and so on.