เครื่องหั่นขิง

Ginger Slicer  MP-111L

เครื่องหั่นขิง กระชาย ข่า มัน เผือกได้
เครื่องหั่นขิงเป็นแผ่น หรือหั่นขิงเป็นเส้นได้