เครื่องสไลด์เนื้อ

เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

Meat Slicer

เครื่องสไลด์ แบ่งตามประเภทเนื้อที่ต้องการสไลด์

โดยเนื้อแช่เย็น สามารถใช้เครื่องสไลด์ระบบ manual ได้

หากเป็นเนื้อแช่แข็ง ร้านชาบู เหมาะในการใช้เครื่องสไลด์อัตโนมัติ

โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นตั้งโต๊ะ และรุ่นตั้งพื้น ซึ่งแตกต่างกันตามกำลังผลิต

 และความต้องการเพิ่มเติมในการสไลด์หมู อาทิเช่น สไลด์แบบเอียง สไลด์แบบเรียงซ้อนกัน ฯลฯ

การสไลด์หมู อุณหภูมิเนื้อมีผลสำคัญมากต่อการสไลด์ และคุณภาพของหมูสไลด์

หากต้องการสไลด์ให้ออกมาม้วนโค้ง จะต้องใช้เครื่องสไลด์เนื้อแช่แข็ง และสไลด์เนื้อที่แข็ง

ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับรุ่นเครื่องจักรที่ใช้จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องจักร