เครื่องสไลด์เนื้อระบบ Manual รุ่น 800S ฮอลแลนด์

ยี่ห้อ Deko รุ่นใบมีด 12.5″