Cutter Mixer

เครื่องสับผสม 

Cutter Mixer – Table Top Model

เครื่องสับผสมอาหาร

 

เครื่องสับผสม Dito K-55  รุ่น 5.5 ลิตร

Cutter Mixer

เครื่องสับผสม สำหรับทำลูกชิ้นไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ แหนม

 

Cutter Mixer – Table Top Model

เครื่องสับผสม รุ่นตั้งโต๊ะ

 

เครื่องสับผสม Sharfen TC-11