เครื่องสับผสมเนื้อ

Scharfen Cutter Mixer

รุ่น TC-11