เครื่องลอกหนังปลา ปลาหมึก

Fish & Squid Skinner

เครื่องลอกหนังปลา รุ่นตั้งโต๊ะ

TABLE TOP FISH SKINNER

เครื่องลอกหนังปลา ปลาหมึก รุ่นตั้งพื้น

FISH SQUID SKINNER STAND MODEL